Naar inhoud
Your first-choice partner for engineering, construction and validation within the pharmaceutical sector. Our consultants, your success !

Legal disclaimer - privacy policy

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.engineersatwork.be. Engineers at Work is een merknaam dat behoort tot de juridische entiteit, Engineers at Work BVBA. Door de website te gebruiken aanvaardt U onderstaande gebruiksvoorwaarden:

a) Intellectuele eigendommen

Het logo, de merken, de domeinnamen, de software, de data, de databank, sommige beelden en de teksten zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Engineers at Work toe.
Het is verboden de op deze website getoonde informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Engineers at Work.

b) Gegevens op de website

De gegevens die op deze website worden getoond kunnen onvolmaaktheden bevatten. Engineers at Work staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Engineers at Work BVBA is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.
Engineers at Work behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

c) Persoonlijke gegevens die u meedeelt

De persoonsgegevens die u aan Engineers at Work verstrekt, worden verzameld en verwerkt door Engineers at Work BVBA, Ridder Dessainlaan 1A, 2800 Mechelen. De verwerking heeft als doel het afsluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst en het uitvoeren van de personeels- en andere administratieve verplichtingen voortvloeiend uit deze arbeidsovereenkomst.
In overeenstemming met de bescherming op de wet van de privacy (8 december 1992) kan U deze gegevens opvragen en indien u dat wenst laten verbeteren. U kan eveneens het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

d) Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Engineers at Work BVBA heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door Engineers at Work BVBA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

e) Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Mechelse rechtbanken bevoegd.

Actuele jobs

Voor deze toepassing hebt u Flash player nodig.
Download hier de nieuwste versie.

Ontvang gratis job voorstellen - Registreer nu!